مشاوره و طراحی

 • طراحی شهرک مسکونی صدف بوشهر
 • طراحی ساختمان مهمانسرا و سالن همایش مرکز ملی علوم و فنون
 • طراحی و مدیریت پیمان احداث ساختمان آزمایشگاه
 • طراحی و احداث ساختمان اداری ستاد مرکزی
 • طراحی و نظارت مجتمع آموزشی بوشهر
 • طراحی و اجرای مرکز فوریت‏های پزشکی و امداد
 • خدمات مشاوره طراحی پارکینگ طبقاتی
 • مشاوره جهت بازبینی طراحی تفصیلی و نظارت عالیه ساختمان پژوهش و فناوري
 • طراحی سیستم های سازه ای نوین از جمله طراحی و ساخت سیستم های جداساز لرزه
 • مطالعات امكان سنجي افزايش ظرفيت تولید مجتمع صنعتي
 • مطالعات هازوپ مجتمع صنعتی
 • مطالعات و طراحی مونيتورينگ و ارزیابی راديولوژيكی محيطي مجتمع صنعتی
 • مشاوره، طراحی و مهندسی مجتمع های صنعتی
 • امور مهندسی خرید مجتمع های صنعتی
 • پروژه ارتقاء اتوماسیون مجتمع صنعتی • توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023