خدمات مهندسی و تامین کالا


شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی از قابلیتها و تواناییهای مطلوبی در خصوص شناسایی منابع خرید، مهندسی خرید و انجام امور بازرگانی مربوطه جهت تامین متریال و تجهیزات مورد نیاز پروژه های صنعتی و غیر صنعتی برخوردار است. این شرکت با تکیه بر سوابق ارزنده تیم‌های مهندسی و بازرگانی مجرب و کارآزموده خود، خدمات با کیفیت و ارزشمندی را در صنایع گوناگون ارائه می نماید. با توجه به همکاری بلند مدت و تجاری با سازندگان مختلف، این شرکت قابلیت و تخصص کافی برای تامین متریال و تجهیزات مورد نیاز مشتریان و کارفرمایان را بر اساس نیازمندی‌های آنان و مطابق با استانداردهای بین المللی را دارد. شایان ذکر است خدمات تامین کالا به همراه خدمات مهندسی مرتبط ارائه می‌گردد، این شرکت قادر به تامین کالاهای مورد نیاز در زمینه‌های مکانیکی، پایپینگ، برقی، کنترل و ابزاردقیق، سیستم‌های خوردگی و حفاظت کاتدیک می‌باشد.کنترل و ارزیابی تامین کنندگان :
ارزيابي تامین کنندگان کالا و خدمات با هدف انتخاب تامین کنندگان توانمند و ارتقا توان آنها در جهت تامين نيازهاي هر پروژه در بخش‌هاي كالا و خدمات و انجام بازرسی‌های حین خرید، بر اساس روشي نظام‌مند كه در جهت افزايش اطمينان مشتریان، بهبود كيفيت تامين و كاهش قيمت تمام شده، از دیگر خدمات این شرکت جهت ارائه هر چه بهتر کالا می‌باشد .

نحوه ارائه خدمات تدارکات و تامین کالا:
چگونگی انجام این خدمات در شرکت با توجه به خدمات برنامه‌ریزی، مهندسی خرید، خدمات بازرگانی و غیره شامل موارد زیر می‌باشد:

  برنامه ریزی و کنترل پروژه درخواست‌ها و خرید شامل موارد زیر:
 •   تهیه روش‌ها و فرآیند اصلی خرید
 •   برنامه‌ریزی خرید
 •   برنامه‌ریزی بودجه و جریان هزینه
 •   پایش فرآیندهای خرید
 •   برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ساخت قطعات و تجهیزات
 •   تهیه گزارشات سیستماتیک

  مهندسی خرید شامل:
 •   دریافت درخواست‌های خرید (Material Requisition) و بررسی فنی آنها
 •   تهیه مدارک استعلام و یا مناقصه
 •   فرآیند استعلام و یا مناقصه متناسب با آیین نامه‌های مشتریان
 •   جمع آوری پیشنهادها و بررسی فنی
 •   تهیه جداول مقایسه فنی پیشنهادها و TBE:Technical Bid Evaluation .
 •   تهیه اسناد فنی قرارداد با برنده استعلام و یا مناقصه
 •   پیگیری بحث‌های فنی قراردادهای منعقد شده و دریافت نقشه‌ها و مدارک فنی و کنترل و تطبیق آن با درخواست
 •   تطبیق فرآیند ساخت از نظر فنی با درخواست خرید
 •   تطبیق محصول ساخته شده با درخواست خرید

  منبع‌یابی و مدیریت زنجیره تامین کنندگان (SCM):
 •   شناسایی تامین کنندگان و سازندگان
 •   ارزیابی و طبقه بندی تامین کنندگان و سازندگان
 •   تطابق درخواست‌ها با توانمندی سازندگان و معرفی منابع
 •   مدیریت ارتباط با سازندگان و تامین کنندگان
 •   تدوین استراتژی نحوه همکاری با سازندگان و تامین کنندگان مختلف

  مدیریت قرارداد با سازندگان و تامین کنندگان شامل:
 •   مدیریت ضمانت نامه‌های قراردادهای سازندگان و فروشندگان
 •   مدیریت اعتبارات ارزی و مالی قرارداد
 •   مدیریت زمان قرارداد
 •   مدیریت کیفیت قرارداد
 •   مدیریت لجستیک و گمرکات
 •   تحویل به انبارتوسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023