نظارت

  • نظارت بر احداث شهرک مسکونی صدف بوشهر
  • نظارت بر اجرای ساختمان مركز اسناد
  • نظارت بر احداث پارکینگ طبقاتی
  • نظارت کارگاهی و نظارت عالیه طرح احداث مجتمع های صنعتی

  • توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023