پروژه های فناورانه

  • طراحی و اجرای تجهیزات سیستم خلاء
  • طراحی درب های ضد انفجار
  • طراحی تابلوهای کنترل سیستم های با فرکانس بالا
  • طراحی و ساخت جداسازهای لرزه ای تجهیزات خاص


  • توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2019