• احداث کارخانه مونتاژ ماشين‏های صنعتی
  • احداث ساختمان‏های پشتیبانی، انبار و نگهداری پسماند
  • احداث سامانه استیرلازیسیون صنعتی
  • احداث پل زیرگذر زردنجان
  • احداث برج هاي مسکونی گلزار
  • احداث ساختمان پاسگاه نیروی انتظامی
  • احداث ساختمان مدیریت بحران اصفهان
 

توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023