بازرسی فنی

 • انجام خدمات پرتونگاری و تست های غیرمخرب
 • انجام خدمات بازرسی فنی
 • بخش بازرسي فني شرکت با عنوان شركت توسعه صنایع انرژی پيشگام از سال 1373 درزمينه بازرسي فني و آزمونهاي غير مخرب فعاليت خود را آغاز نمود و درسال 1385 طي مصوبه مجمع شرکت با حفظ ساختار و نفرات به شرکت مهندسي توسعه صنايع انرژی (ENID) انتقال يافت. اين بخش طي 20 سال فعاليت مستمر با بهره گيري از نيروهاي متخصص و مجرب و بکارگيري امکانات و تجهيزات پيشرفته در اقصي نقاط کشور فعاليتهاي بازرسي فني و آزمونهاي غير مخرب (VT/UT/PT /MT/RT) را در واحد هاي مختلف صنعتي و پروژه هاي ملي کشور، نفت، پتروشيمي، هوا فضا و فولاد با موفقيت انجام داده و از با سابقه ترين شرکتها درزمينه بازرسي فني در کشور مي باشد. پرسنل اين بخش داراي تجارب و گواهينامه هاي معتبر بين المللي بوده و مسئول طرح و مدير بازرسي فني اين شرکت داراي گواهينامه هاي ASNT LEVEL III درزمينه RT ،UT ،PT وMT مي باشند. ساير پرسنل نيز با سابقه طولاني درزمينه آزمونهاي غير مخرب و بازرسي فني داراي مدرک ASNT LEVEL II درزمينه‌هاي مختلف بوده و کليه فعاليتها را تحت نظر و سرپرستي شخص داراي گواهينامه LEVEL III انجام مي‌دهند.
 • ارائه خدمات در زمينه بازرسي فني:
  بازرسي فلز پايه ، مواد مصرفي و محصول
  بازرسي رنگ و پوشش
  تهيه ، بازخواني و تاييد مدارک
  ضخامت سنجي و کنترل خوردگي
  سختي سنجي
  بازرسي فني در زمان ساخت، نصب و بهره برداري
  بازرسي جوش تهيه WPS و PQR مطابق با استاندارد هاي بين المللي
  انجام تست جوشکار
  کنترل ابعادي • توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023