معرفی شرکت

شركت مهندسی توسعه صنایع انرژی به عنوان یک شرکت مهندسی محور با تمركز جدي بر دانش، تخصص و نوآوری و با هدف مديريت بهينه سرمايه های انساني و حضور اثربخش در عرصه عمراني كشور در سال 1385 تاسیس شده است. این شرکت به منظور ارائه خدمات نوین از دانش فنی و توانمندی‌های کارشناسان با تجربه از صنایع پیشرفته کشور استفاده کرده است . شركت مهندسی توسعه صنایع انرژی در پروژه‌هاي متعددي در سطح كشور مشاركت داشته ‌و مصمم است با تكيه بر تجارب و منابع انساني متبحر خود و با تأكيد بر مديريت دانش و ارتقاء توان رقابتي در سطح ملي و بين‌المللي، از پتانسيل موجود كه حاصل تلاش فراوان فرزندان متخصص و فرهيختة كشور عزيز ما مي‌باشد، جهت توسعه فناوري و صنعت كشور و بومي‌سازي فناوري‌هاي پيشرفته بهره گيرد. اين مجموعه تلاش دارد تا گوشه‌اي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در اين شركت را به حضور فعالان عرصه علمي و صنعتي كشور معرفي نمايد.


توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023