توانمندی ها

حوزه تخصصي سازه
اين بخش داراي توانائي انجام مطالعات مقدماتي، طراحي پايه، تفضيلي و نظارت عاليه پروژه‌هاي صنعتي و غير صنعتي در قالب عناوين مي‌باشد:.

 • طراحي ساختمان‌هاي صنعتي
 • طراحي ساختمان‌هاي عمومي از قبيل بيمارستان‌ها، مراكز فرهنگي و ورزشي، مساجد، رستوران، ساختمان‌هاي اداري، مسكوني، پاركينگ‌ها و ساختمان‌هاي بلند مرتبه.
 • طراحي ساختمان‌ها و سازه‌هاي خاص از قبيل برج‌ها، دودكش‌ها، سيلوها، مخازن زميني، شالوده تجهيزات سنگين.
 • مقاوم‌سازي ابنيه صنعتي و مسكوني
 • طراحي پايپرك و پلتفرم‌هاي صنعتي
 • طراحي مخازن تصفيه‌خانه آب شهري و صنعتي
 • طراحي مخازن تصفيه‌خانه فاضلاب شهري و صنعتي

 • حوزه تخصصي معماری
  اين بخش داراي توانائي انجام مطالعات مقدماتي، طراحي پايه، تفصيلي و نظارت عاليه پروژه‌هاي صنعتي و غير صنعتي در قالب عناوين مي‌باشد:
 • طراحي ساختمان‌هاي صنعتي
 • تهيه طرح جامع و نحوه استقرار ساختمان‌ها در سايت‌هاي صنعتي و...
 • تهيه نقشه‌هاي فازهاي 0، 1و2 معماري
 • بازسازي و تغيير كاربري ساختمان‌ها
 • طرح توسعه ساختمان‌ها
 • برگزاري مناقصات جهت انتخاب پيمانكار يا مشاور در پروژه‌ها
 • طراحي ساختمان‌هاي عمومي ازقبيل بيمارستان‌ها، مراكز فرهنگي و ورزشي، مساجد، رستوران، ساختمان‌هاي اداري، مسكوني، پاركينگ‌ها و ساختمان‌هاي بلند مرتبه.
 • برآورد مقادير كليه عمليات ساختماني اعم از صنعتي، مسكوني، اداري و غيره
 • طراحي محوطه و فضاي سبز
 • سه بعدي كردن طرح و انيميشن‌سازي
 • حوزه تخصصی برق صنعتي
  وظيفه گروه در این حوزه، انجام كليه خدمات مربوط به طراحي پايه و تفصيلي، نظارت بر خريد و نظارت بر نصب تجهيزات و سيستم هاي برق صنعتي، پست و خطوط انتقال مي باشد.

 • انجام طراحي پايه و تفصيلي، نظارت بر خريد و نصب پروژه هاي صنعتي و غير صنعتي در غالب عناوين ذيل را دارا مي باشند:
 • مطالعه، بررسي و انجام محاسبات اتصال كوتاه در شبكه هاي توزيع انرژي
 • مطالعه، بررسي و انجام حفاظت الكتريكي و پايداري شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
 • طراحي و نظارت بر طراحي و ساخت انواع تابلوهاي فشار ضعيف، متوسط، تابلوهاي حفاظت و كنترل، توزيع اصلي و فرعي، تابلوهاي Fix و كشويي
 • مطالعه، بررسي و امكان‌سنجي طراحي، تامين و نصب سيستم برق اضطراري(ديزل ژنراتور، شارژرها، UPS، توربين گازي و ميكروتوربين
 • مطالعه، طراحي، تامين و نظارت بر نصب سيستم حفاظت كاتديك
 • طراحي و سايزينگ تجهيزات مختلف الكتريكال نظير UPS، شارژر، تابلوهاي فشار ضعيف و متوسط، ترانس، ديزل ژنراتور و غيره
 • تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز جهت نگهداري و بهره برداري، تعميرات دوره اي سيستم ها و تجهيزات الكتريكي
 • توانايي كامل بكارگيري نرم‌افزارهاي مرتبط با طراحي تاسيسات و سيستم هاي الكتريكي شامل نرم‌افزار Dialux،MATLAB، ETAP، Digsilent، PspiceCyme,
 • طراحي سيستم هاي مديريت انرژي الكتريكي
 • طراحي سيستم هاي تامين برق مطمئن براي واحدهاي حساس به قطعي برق

 • حوزه تخصصی تاسيسات عمومي
  وظيفه گروه در این حوزه، انجام كليه امور مربوط به طراحي پايه و تفصيلي، نظارت بر خريد و نظارت بر نصب تجهيزات سيستم هاي روشنايي، ارتينگ، صاعقه‌گير و مصارف عمومي پلنت هاي صنعتي، پست و خطوط انتقال مي-باشد. اين گروه توانايي هاي ذيل را دارا مي باشد:

 • تهيه اسناد و مدارك پايه و تفصيلي مهندسي شامل مباني طراحي و مهندسي، مشخصات فني و شناسنامه تجهيزات روشنايي، ارتينگ، صاعقه گير و مصارف عمومي
 • طراحي، نظارت برخريد، نظارت بر اجرا و راه اندازي شبكه هاي اتصال زمين و حفاظت در برابر صاعقه، روشنايي و نورپردازي داخلي و خارجي
 • مطالعه و انجام پخش بار به منظور بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي
 • طراحي و نظارت بر طراحي و ساخت انواع تابلوهاي فشار ضعيف، روشنايي و مصارف عمومي
 • تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز جهت نگهداري و بهره برداري، تعميرات دوره اي سيستم هاي روشنايي، ارتينگ، صاعقه گير و مصارف عمومي

 • حوزه تخصصی كنترل و ابزار دقيق
 • فعالیتهای كنترل و اتوماسيون
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي كنترل گسترده (DCS_SCADA)
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم هاي كنترلي مبتني بر PLC
 • طراحي و ساخت انواع تابلوهاي كنترل، MIMIC،PLC و غيره
 • ارايه دوره‌هاي آموزشي جهت برنامه‌ريزي نصب و راه‌اندازي PLC
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي مانيتورينگ و كنترل خطوط توليد واحد هاي فرآيندي
 • طراحي و توليد انواع نرم افزارهاي شبيه‌سازي و كاربردي مهندسي
 • طراحي و توليد نرم‌افزارهاي آموزشي- نمايشي
 • طراحي و توليد مدرك براساس نرم‌افزارهاي طراحي Eplan-In tools
 • ارايه دوره آموزشي طراحي و توليد مدرك به وسيله نرم‌افزار Eplan
 • طراحي و پياده‌سازي مانيتورينگ سيستم توزيع برق (‌PDCMS)
 • بررسي و آناليز انواع درايوهاي صنعتي در زمينه طراحي و عيب يابي

 • بخش مواد و متالورژي در زمينه‌هايي مانندانتخاب مواد،جوشکاری، خوردگی، رنگ، عايق و حفاظت كاتدي قادربه ارائه خدمات فنی ومهندسی در زمينه طراحي وساخت واحد‌هاي صنعتي وآزمايشگاهي مربوط به صنايع مختلف مي‏باشد.
  بخش پایپینگ و اطفای حریق وظیفه انجام كليه امور مربوط به لوله‌كشي ساختمان‏‌هاي صنعتي و غير‏صنعتي را بر عهده دارد. همچنين اين گروه در بخش اطفاي حريق ((Fire Fighting نيز داراي تجارب ارزند‌ه‌اي می‌باشد.
  بخش تجهیزات در زمينه طراحی و نظارت بر ساخت انواع تجهیزات مکانیکی، قادربه ارائه خدمات فنی ومهندسی با هدف طراحي وساخت واحد‌هاي صنعتي وآزمايشگاهي مربوط به صنايع مختلف مي‏باشد.
  بخش تاسیسات و تهویه مطبوع در زمينه طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی قادربه ارائه خدمات فنی ومهندسی براي دستيابي به خوداتكائي فني وصنعتي در زمينه طراحي وساخت واحد‌هاي صنعتي وآزمايشگاهي مربوط به صنايع مي‏باشد
  توانمندی ها
 • خدمات بازرسی فنی اعم از بازرسی جوش، بازرسی قطعات ریخته‌گری و فورج بر اساس استاندارد‌های متداول مهندسی (ASME, AWS, MSS,…) و همچنین نظـارت بـر فراینـد ساخـت قطـعات و تجــهیزات به منظورکنترل، بهبود و بهینه‌سازی کیفیت محصولات و خطوط تولید
 • خدمات مهندسي خريد، بازرسی و کنترل کیفی اقلام و تجهیزات پایپینگ بر اساس استاندارد‌های متداول مهندسی (ASME, AWS, MSS,…)
 • خدمات طراحي، مهندسي خريد و کنترل کیفی اقلام رنگ و حفاظت كاتديك بر اساس استاندارد‌های متداول مهندسی (IPS, SPSS,…)
 • خدمات مشاوره مهندسـی در زمـینه انتخاب مواد جهت قطعات، تجهیزات و اقلام پایپینگ با توجه به شرایط محیطی (نظیر سیال، دما و فشار)
 • طراحي پايپينگ در گستره وسيعي از فشار و دما
 • توليد مدارك اجرايي سيستم‌‌هاي مختلف پايپينگ صنعتي و غير صنعتي مانند ايزومتريك، Piping Layout و غيره
 • طراحي سيستم هاي مختلط زيرزميني و روزميني
 • انتخاب متريال متناسب با فرآيند‌هاي طراحي شده جهت اجراي پايپينگ مربوطه و توليد مدرك PMS (Piping Material Specification)
 • طراحي و توليد مدارك اجراي پايپينگ و اطفاي حريق با استفاده از استاندارد‌هاي معتبر بين‌المللي مانند ASME B3103 و NFPA و غيره
 • توليد مدل كامل پايپينگ، استراكچر، داكتينگ تأسيسات و سيني كابل‌‌ها در فضاي سه‌بعدي توسط نرم افزار PDMS تحت شبكه
 • توليد مدارك مربوط به آناليز تنش در لوله‌‌ها با استفاده از نرم افزار Ceasar II
 • طراحي سيستم‌‌هاي اطفاي حريق بصورت دستي (پرتابل) و اتوماتيك (گاز، آب و فوم)
 • طراحي تجهيزات تحت فشار، مخازن ذخيره با استفاده از نرم‌افزار‌هايي همچون PvEllite، Ansys، CATIA، Solid Works
 • مهندسي معكوس جهت ساخت تجهيزات و قطعات مورد نياز صنايع و بهينه‌سازي طرح‌‌ها
 • تهيه نقشه‌‌هاي تاسيسات مكانيكي ساختمان
 • تهيه نقشه‌‌های P&ID، D&ID، PFD و DFD
 • تهيه نقشه فلو دياگرام موتورخانه
 • نقشه‏‌هاي جانمايي تجهيزات

 • توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023