ارزشها

 

مديريت ارشد و كليه كاركنان شركت مهندسی توسعه صنایع انرژ ی با تكيه بر اصول و بنيان هاي اخلاق حرفه‌اي ذيل، نسبت به ايجاد يك فرهنگ سازماني پويا جهت تحقق اهداف و آرمان هاي اساسي سازمان اهتمام مي‌ورزند:

 • صداقت ودرستكاري
 • ما روابط خود را با كاركنان و ذينفعان بر پايه صداقت و درستكاري استوار نموده و در تمامي عرصه‌ها ملزم به رعايت كامل آن مي‌باشيم.

 • پیشرفت روز افزون و توسعه علمی
 • ما خود را ملزم به پیشرفت روز افزون در حوزه دانش، فناوری و پویایی سازمانی میدانیم.

 • استقلال نظر
 • ما نظرات خود را به دور از هر گونه پيش‌داوري و تاثير پذيري از محيط، به صورت مستقل و بي‌طرفانه به كاركنان و ذينفعان اعلام مي‌نماييم.

 • امانتداري و رازداري
 • ما خود را نسبت به امانتداری،حفظ و نگهداري از اموال و دارايي هاي مادي و معنوي كارفرمایان و ذینفعان در چارچوب الزامات قانوني مسئول مي‌دانيم.

 • مشاركت و كارگروهي
 • ما معتقد به ارايه خدمات مطلوب و برآورده ساختن كليه تعهدات و الزامات شركت با تكيه بر كار گروهي در بين كاركنان، مشاركت و همدلي كليه ذينفعان هستيم.

 • پاسخگويي و تعهد
 • ما خود راملزم به پاسخگويي در برابر كليه اقدامات و مسئوليت های واگذار شده در محدوده توافقات و قراردادها مي‌دانيم.

 • نوآوري و خلاقيت
 • ما با خلاقيت و نوآوري مناسب ترين شيوه‌ها و منابع مورد نياز را براي ارايه مطلوب خدمات، رفع مشكلات و توسعه خدمات تامين مي‌نماييم.

 • التزام به كيفيت
 • ما خود را ملزم به ايجاد كيفيت در خدمات، و ارتقاي آن بر اساس خواسته و نیاز مشتري، به‌صورت مستمر و نظام ‌يافته با مشاركت كليه كاركنان مي‌دانيم.

 • وقت شناسي نظم و انضباط
 • انجام كار در موعد مقرر يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد ما بوده و خود را ملزم به رعايت تمامي مواعد توافق شده با ذینفعان مي‌دانيم.

 • تعهد به تعالی و ارزش منابع انسانی
 • ما خود را متعهد به توسعه، تعالی و حفظ کرامت و ارزش منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکت میدانیم و نسبت به شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته سالاری آنها اهتمام داریم.


   

  توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023